Praćenje porudžbina

primer


Porudžbina: #147969Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 84, Beograd
Datum naručivanja: 2017-05-03
Datum završetka porudžbine: 2017-05-11
Unošenje: Ne
Orman BFR16
DatumOsobaMestoKomentari
2017-05-03 10:50:55 Bojana Novi proizvod Informacije o proizvodu su unete u bazu. Uskoro će biti prosleđene proizvođaču.
2017-05-03 10:50:55 Bojana Proizvedeno Informacije o proizvodu su poslate proizvodjaèu. Èekamo da artikal bude proizvodene ili poslat.
2017-05-05 10:38:15 Nikola Transport (od proizvođaèa u magacin) Vaša porudzbina je kod nas i na putu je za jedan od naših magacina.
2017-05-05 15:33:45 Bojana Magacin (Zagreb) Porudzbina je stgla u jedan od naših magacina i trenutno je u procesu transporta ka finalnoj adresi.
2017-05-08 10:28:07 Nicola Transport (od magacina do magacina ) Porudzbina je u transportu od magacina do magacina ili je na putu za regionalni magacin.
2017-05-09 12:17:31 Nicola Magacin (Belgrade) Porudzbina je stgla u jedan od naših magacina i trenutno je u procesu transporta ka finalnoj adresi.
2017-05-10 15:11:15 Nicola Pripremljeno za isporuku (od magacina do klijenta) Porudzbina je utovarena u naše dostavno vozilo i bie isporuèena u toku sledeeg radnog dana.
2017-05-11 16:20:21 Bojana Kupac Porudzbina je potvrdjena da je dostigla željenu adresu.
Dodatne infoormacije o porudzbini
DatumOsobaIstorija
2017-05-03 10:50:55 Bojana Porudžbina je poslata
2017-05-03 11:10:30 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-04 10:19:09 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-05 10:38:15 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-05 15:33:45 Bojana Porudžbina je promenjena
2017-05-08 10:28:07 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-08 16:36:32 Bojana Porudžbina je promenjena
2017-05-09 12:17:31 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-10 15:10:41 Nikola Porudžbina je promenjena
2017-05-11 16:20:21 Bojana Porudžbina je završena

Nakon što unesete broj Vaše porudžbine ili Vašu e-mejl adresu primićete informaciju o vremenu dolaska pojedinačnih elemenata kao i njihove statuse. Možete da pratite svoju porudžbinu nakon nekoliko sati što je Vaša porudžbina potvrđena.

Sve informacije o taènom vremenu mogu da podležu i odreðenom kašnjenu. Sve informacije koje smo obezbedile su samo informativnog karaktera i ne povreðuju bilo koji zakon.